Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007

Hội nghị toàn cầu về đại dương sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Hà Nội (TTXVN) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội nghị toàn cầu về đại dương, vùng bờ và hải đảo lần thứ IV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 11/4/2008, yêu đơn phương tại Hà Nội với khoảng 600 đại biểu tham dự.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện có tầm quan trọng toàn cầu về đại dương được tổ chức tại Việt Nam - đại diện của các quốc gia biển đang phát triển.

Tại hội nghị, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý biển, đại dương, vùng bờ, hải đảo, các nhà khoa học hàng đầu thế trong lĩnh vực biển, đại dương và khoảng 40 bộ trưởng các quốc gia biển đang phát triển sẽ thảo luận các vấn đề liên, đa ngành, phân tích chính sách và huy động kiến thức, các nguồn lực trong lĩnh vực quản lý và phát triển đại dương, biển, vùng bờ và hải đảo; xây dựng sự đồng thuận và niềm tin trong việc tư vấn giải quyết các vấn đề ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, việc tổ chức hội nghị về đại dương, vùng bờ và hải đảo tại Hà Nội sẽ là cơ hội để đưa "thế giới đại dương" đến với Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam và ngành thuỷ sản.

Hội nghị cũng là cơ hội thuận lợi cho các cán bộ Việt Nam tiếp cận và chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm quản lý về biển và đại dương tiên tiến nhất.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

Nặc danh nói...

hi mate, this is the canadin pharmacy you asked me about: the link